O projekcie

Społeczny audyt reprywatyzacji - logoSpołeczny audyt reprywatyzacji jest projektem stowarzyszenia Miasto Wspólne finansowanym z programu dotacyjnego Demokracja w Działaniu Fundacji im. Stefana Batorego.

W ramach projektu:

  • badamy losy nieruchomości, które po II wojnie światowej zostały przejęte przez państwo, a ich przedwojennym właścicielom lub ich spadkobiercom przyznano odszkodowanie w ramach układów indemnizacyjnych; nieruchomości te powinny przejść w części lub w całości na własność Skarbu Państwa, a następnie Gminy Kraków
  • monitorujemy realizację układów indemnizacyjnych przez Ministerstwo Finansów i Urząd Miasta Krakowa
  • zgłaszamy organom ścigania przypadki dzikiej reprywatyzacji krakowskich kamienic, mieszkań i gruntów, które powinny przejść na własność Skarbu Państwa
  • przygotowujemy dla instytucji publicznych rekomendacje, które poprawią efektywność realizacji układów indemnizacyjnych

Miasto Wspólne
facebook | www | twitter

O nas

Miasto Wspólne to stowarzyszenie zaangażowanych mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Połączyła nas wizja przyjaznego, demokratycznego miasta oraz sprzeciw wobec bierności, niegospodarności i arogancji władz samorządowych. Do niedawna działaliśmy w ramach nieformalnej inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom, przyczyniając się między innymi do organizacji pierwszego w historii miasta referendum. Współtworzyliśmy ruch przeciwko cięciom w edukacji i miejskie Forum na Rzecz Czystego Powietrza, broniliśmy Zakrzówka przed zabudową, pracowaliśmy na rzecz wprowadzenia w życie budżetu obywatelskiego. Teraz zajmujemy się między innymi kwestią dzikiej reprywatyzacji i walczymy o przywrócenie profilaktyki stomatologicznej w krakowskich szkołach.

Chcesz wesprzeć działania Miasta Wspólnego? Przekaż nam darowiznę. Utrzymujemy się w tej chwili wyłącznie ze składek członkowskich, darowizn od mieszkańców i środków grantowych.

Nr konta: 33 1750 0012 0000 0000 3613 4046

Odbiorca: Stowarzyszenie Miasto Wspólne

Tytuł: darowizna na cele statutowe

Miasto Wspólne
facebook | www | twitter