Sarego 8

Prezydent Miasta Krakowa wystąpił do Ministerstwa Finansów o wszczęcie postępowania administracyjnego.