Miodowa 10

Postępowanie administracyjne jest w toku. Doszło jednak do obrotu nieruchomością na rzecz osób trzecich.