Limanowskiego 24

Amerykańska komisja odszkodowawcza przyznała odszkodowanie osobie, która nie figurowała w księdze wieczystej, więc nie było możliwości przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa.