Józefińska 3

Postępowanie administracyjne jest w toku.