Dajwór 4

Kamienica nie stała się własnością Skarbu Państwa. Doszło do obrotu nieruchomością na rzecz osób trzecich.