Społeczny audyt reprywatyzacji to inicjatywa stowarzyszenia Miasto Wspólne. W ramach tego projektu badamy losy nieruchomości, które po II wojnie światowej zostały przejęte przez państwo, a ich przedwojennym właścicielom wypłacono odszkodowanie w ramach układów indemnizacyjnych. Naszym celem jest powstrzymanie przejmowania przez osoby fizyczne i spółki krakowskich kamienic, mieszkań i gruntów, które powinny przejść na własność Skarbu Państwa. Najbardziej znanym przykładem tego rodzaju dzikiej reprywatyzacji była próba przejęcia przez mafię reprywatyzacyjną działki przy Chmielnej 70 w Warszawie.

Jesteś lokatorką/lokatorem kamienicy? Chcesz sprawdzić, czy powinna należeć do gminy? Znasz historię swojej kamienicy i chcesz się podzielić swoją wiedzą? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki i skontaktuj się z zespołem Miasta Wspólnego.

Miasto Wspólne
facebook | www | twitter


Społeczny audyt reprywatyzacji opiera się na informacjach pozyskanych z instytucji publicznych, Krajowego Rejestru Sądowego, materiałów prasowych, a także innych ogólnodostępnych źródeł. Audyt wskazuje wybrane powiązania o charakterze biznesowym, rodzinnym lub innym łączące niektóre osoby uczestniczące w szeroko pojętym procesie reprywatyzacji, jakie zdołaliśmy ustalić i które w naszej opinii są istotne dla całościowego spojrzenia na proces reprywatyzacji i w interesie publicznym wymagają ujawnienia. Zastrzegamy, że celem audytu nie jest twierdzenie, że wszystkie osoby uwidocznione na niniejszej stronie internetowej działają wspólnie lub w porozumieniu, jak również przesądzanie o czyjejkolwiek osobistej winie lub odpowiedzialności prawnej.